[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 > Cải tiến cách xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ khi khách hàng mua sản phẩm

Cải tiến cách xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ khi khách hàng mua sản phẩm


  
1. Mục đích
Cải tiến chỉ yêu cầu xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ khi khách hàng mua sản phẩm giúp khách hàng nhanh chóng sử dụng được sản phẩm
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R31: Khi mua mới, gia hạn, mua thêm sản phẩm, khách hàng cần xác nhận thỏa thuận dịch vụ và tài nguyên được cấp trong khi đã nhận được email thông báo về tài nguyên được cấp gây mất thời gian.
 • Từ phiên bản R31 trở đi: Chương trình chỉ yêu cầu xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ khi khách hàng mua sản phẩm giúp khách hàng có thể nhanh chóng sử dụng sản phẩm. Cụ thể như sau:
1. Trường hợp khách hàng mua mới sản phẩm AMIS.VN - Kế toán
 • Nếu khách hàng có vai trò Quản trị ứng dụng AMIS, khi đăng nhập vào phần mềm chỉ cần xác nhận thỏa thuận dịch vụ
 • Quản trị hệ thống thực hiện xác nhận thỏa thuận dịch vụ bằng cách:
  • Đăng nhập vào đường dẫn truy cập của đơn vị
  • Tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ
  • Nhấn Xác nhận
 • Nếu khách hàng không có vai trò Quản trị ứng dụng AMIS, khi đăng nhập vào phần mềm mà người Quản trị ứng dụng AMIS chưa xác nhận thỏa thuận dịch vụ, khách hàng cần liên hệ với người có vai trò để thực hiện xác nhận thỏa thuận dịch vụ.
2. Trường hợp khách hàng mua thêm/gia hạn sản phẩm thì khách hàng sẽ được sử dụng ngay với tài nguyên mới được cấp mà không cần phải xác nhận tài nguyên trên phần mềm


Xem thêm