[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R50 > Cải tiến Esign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống

Cải tiến Esign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống


  
1. Mục đích
Cải tiến Esign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống kí hóa đơn điện tử.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R50
    • Khi Thiết lập ký số ESignChỉ cần nhập Tài khoản đăng nhập eSign và mã PIN
    • Khi Ký số lên hóa đơn, tờ khai…: Trên mỗi máy tính làm việc, chỉ cần Thiết lập ký số ESign là có thể sử dụng máy tính đó để ký số mà không cần được Chủ sở hữu phê duyệt.
  • Từ phiên bản R50 trở đi
    • Thực hiện xác thực bảo mật 2 lớp khi đăng nhập vào Esign.
    • Esign chỉ cho phép các thiết bị đã được định danh thực hiện ký. Do đó, với thiết bị lần đầu tiên kết nối cần gửi thông tin sang esign để duyệt thiết bị.
Cách thực hiện trên phần mềm:
1. Khi thiết lập ký số ESign: Nếu tài khoản MISA của chủ sở hữu có thiết lập bảo mật 2 lớp thì:
2.Khi Ký số eSign lên hóa đơn, tờ khai… nếu máy tính dùng để ký số eSign chưa được cấp quyền sử dụng thì chương trình sẽ hiển thị thông báo:

Để cấp quyền sử dụng eSign cho máy tính. Kế toán gửi yêu cầu phê duyệt sử dụng eSign cho Chủ sở hữu.

Chủ sở hữu chữ ký số Phê duyệt thiết bị trên app eSign

Sau khi thiết bị được phê duyệt, Kế toán có thể ký số eSign lên hóa đơn, tờ khai, báo cáo…

3. Lưu ý:
Sau khi gửi Yêu cầu phê duyệt sử dụng eSign, nếu người Chủ sở hữu chưa phê duyệt thiết bị thì khi Ký số eSign lên hóa đơn, tờ khai…, chương trình sẽ hiển thị thông báo.

Máy tính dùng để Thiết lập Ký số Esign và có thực hiện bước bảo mật hai lớp được coi là đã được cấp quyền và không cần bước cấp quyền sử dụng ESign cho máy tính.Xem thêm
Bổ sung báo cáo tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ
Bổ sung lựa chọn không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm
Cho phép kế toán xem được báo cáo tồn quỹ đến từng ngày (bao gồm cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)
Bổ sung chức năng Xóa dữ liệu
Ưu tiên xác thực mật khẩu MISA ID bằng email rồi mới xác thực bằng số điện thoại
Chỉ cho phép khởi tạo mẫu hóa đơn trên MEIN và tự động lấy về ACT2
Tự động cảnh báo cho kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra
Bổ sung thêm Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh và Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ thuộc nhóm báo cáo phân tích
Cho phép Kế toán khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì có thể chọn được đích danh phiếu chi tạm ứng nào và tự động sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu.
Cho phép Kế toán thực hiện thiết lập nội dung Email gửi Khách hàng khi gửi thông tin phát hành Hóa đơn điện tử hoặc xóa hóa đơn điện tử
Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh (Giai đoạn 6)
Tự động cảnh báo cho kế toán kiểm tra các thông tin khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm