[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo để thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ

Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo để thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ


  
1. Mục đích
Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R30: Khi cất chứng từ, hệ thống thực hiện kiểm tra ngày hạch toán trên chứng từ và ngày khóa sổ trên Cloud làm chậm khả năng xử lý và cất chứng từ.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Khi cất chứng từ, chương trình kiểm tra ngày hạch toán trên chứng từ với ngày khóa sổ dưới máy tính, không kiểm tra theo ngày khóa sổ trên Cloud giúp đẩy nhanh tốc độ xử lý và cất chứng từ. Tuy nhiên việc không đồng bộ ngay ngày khóa sổ trên máy tính lên Cloud có thể dẫn đến tình trạng: 1 máy tính đã khóa sổ nhưng ở các máy khác chưa cập nhật về ngày khóa sổ mới nhất thì vẫn thực hiện chỉnh sửa được dữ liệu trước ngày khóa sổ. Do đó, chương trình bổ sung báo cáo Danh sách chứng từ có ngày hạch toán trước ngày khóa sổ nhưng được chỉnh sửa sau khi khóa sổ giúp kế toán biết được có những chứng từ nào được thêm/sửa/xóa trước ngày khóa sổ mà thực hiện sau việc thực hiện khóa sổ, do ai thực hiện để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.
Lưu ý: Để xem được báo cáo kế toán cần được phân quyền bằng cách: Trên menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn\Phân quyền, tại mục Báo cáo đối chiếu, chọn Danh sách chứng từ có ngày hạch toán trước ngày khóa sổ nhưng được chỉnh sửa sau ngày khóa sổ và tích chọn chức năng muốn phân quyền cho vai trò.

1. Vào mục Báo cáo, tại mục Báo cáo đối chiếu, chọn Danh sách chứng từ có ngày hạch toán trước ngày khóa sổ nhưng được chỉnh sửa sau khi khóa sổ.
2. Báo cáo hiển thị các chứng từ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  • Chứng từ có ngày hạch toán <= Ngày khóa sổ
  • Chứng từ có thời điểm thực hiện các thao tác Ghi sổ/Bỏ ghi/Thêm/Sửa/Xóa chứng từ > Thời điểm khóa sổ
  • Chứng từ thuộc chi nhánh được chọn trên báo cáo
3. Kế toán có thể nắm được chứng từ nào được chỉnh sửa sau ngày khóa sổ, do nhân viên nào thực hiện, vào thời điểm nào để có biện pháp xử lý phù hợp.


Xem thêm
Giúp nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng làm căn cứ cân đối dòng tiền
Nhanh chóng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng thông qua chatbot khi làm việc với phần mềm kế toán hoặc xem hướng dẫn sử dụng phần mềm
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính của tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng theo HTKK 4.1.0
Tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo trên AMIS Mobile
Thay đổi cách tìm kiếm trên danh sách nhập số dư vật tư tồn kho hàng hóa
Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ
Hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng
Thay đổi tổng đài tư vấn hỗ trợ mới MISA SUPPORT thay thế cho đầu số 1900 8677
Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành hoặc in ra rồi nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn
Biết được công nợ giảm do khách hàng đã thanh toán và khoản giảm trừ công nợ khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng
Cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được thông tin Tài khoản Nợ/Có, Đơn vị, KMCP giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán