[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R25 > 7. Cải tiến cách thức tìm kiếm dữ liệu giúp công tác nhập liệu nhanh chóng hơn

7. Cải tiến cách thức tìm kiếm dữ liệu giúp công tác nhập liệu nhanh chóng hơn


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R25, chương trình cải tiến cách thức tìm kiếm đối tượng, hợp đồng, vật tư giúp công tác nhập liệu được nhanh chóng hơn.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R25: Khi kế toán gõ từ khóa để tìm kiếm dữ liệu trên các giao diện nhập liệu thì phần mềm thực hiện tìm kiếm luôn trong khi đang gõ, dẫn tới chương trình sẽ bị chậm nếu kế toán thao tác trên các dữ liệu lớn.
  • Từ phiên bản R25: Cải tiến cách thức tìm kiếm dữ liệu trên các giao diện nhập liệu như sau: khi kế toán nhập từ khóa tìm kiếm trên các combo như Khách hàng, Nhà cung cấp, Hợp đồng,... sau khi nhấn Enter để xác nhận đã nhập xong từ khóa thì chương trình mới bắt đầu thực hiện việc tìm kiếm.
Giả sử, khi thêm 1 chứng từ bán hàng, kế toán muốn tìm kiếm và nhập thông tin khách hàng là Bệnh viện Bãi Cháy thì thực hiện như sau:
1. Tại trường Khách hàng, kế toán gõ từ khóa tìm kiếm là Bãi Cháy. Trong quá trình gõ từ khóa, chương trình sẽ không thực hiện việc tìm kiếm.

2. Nhấn Enter, chương trình bắt đầu tìm kiếm khách hàng BV_BAICHAY đồng thời hiển thị các thông tin liên quan đã được khai báo của khách hàng.

      Lưu ý: Cải tiến này được áp dụng trên các giao diện nhập liệu có chứa các combo Đối tượng, Vật tư, Hợp đồng.


Xem thêm