[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành hoặc in ra rồi nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn

Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành hoặc in ra rồi nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn


  

1. Mục đích

Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R30: Đối với hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử, kế toán có thể bỏ tích Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hoá đơn trong Hệ thống\Tuỳ chọn\Tùy chọn chung, sau đó sửa hoặc xoá hoá đơn đã phát hành dẫn tới sai lệch báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và các bảng kê thuế đã nộp.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Khi hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử, nếu bỏ tích Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hoá đơn trong Hệ thống\Tuỳ chọn\Tùy chọn chung. Phần mềm sẽ không cho phép sửa/xóa các chứng từ/hóa đơn đã phát hành, bao gồm:
   • Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn
   • Chứng từ giảm giá hàng bán
   • Chứng từ trả lại hàng mua
   • Hóa đơn/Hóa đơn điều chỉnh
   • Phiếu xuất hàng cho chi nhánh khác (trường hợp trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung có tích Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho đại lý giống hóa đơn)
   • Chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ, Chuyển kho gửi bán đại lý (trường hợp trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung có tích Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho đại lý giống hóa đơn)
   • Chứng từ Xóa hóa đơn
  • Nếu nhấn Xóa, phần mềm sẽ cảnh báo:

  • Nhấn Sửa phần mềm sẽ không cho phép sửa lại các thông tin:
   • Ngày hóa đơn, Mẫu số hóa đơn, Số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn
   • Bỏ tích Lập kèm hóa đơn
   • Sửa loại chứng từ, phần mềm sẽ cảnh báo và không cho phép đổi loại:

     Xem thêm
  Giúp nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng làm căn cứ cân đối dòng tiền
  Nhanh chóng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng thông qua chatbot khi làm việc với phần mềm kế toán hoặc xem hướng dẫn sử dụng phần mềm
  Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo để thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ
  Cập nhật danh mục địa bàn hành chính của tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng theo HTKK 4.1.0
  Tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo trên AMIS Mobile
  Thay đổi cách tìm kiếm trên danh sách nhập số dư vật tư tồn kho hàng hóa
  Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ
  Hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng
  Thay đổi tổng đài tư vấn hỗ trợ mới MISA SUPPORT thay thế cho đầu số 1900 8677
  Biết được công nợ giảm do khách hàng đã thanh toán và khoản giảm trừ công nợ khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng
  Cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
  Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được thông tin Tài khoản Nợ/Có, Đơn vị, KMCP giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán