[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Cập nhật danh mục địa bàn hành chính theo phần mềm hỗ trợ kê khai

Cập nhật danh mục địa bàn hành chính theo phần mềm hỗ trợ kê khai


  
1. Mục đích
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính theo phiên bản HTKK 3.4.2
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ phiên bản R27 trở đi: Chương trình cập nhật danh mục thuế trên một số giao diện
  • Đổi tên “Thị xã Cẩm Phả” thành “Thành phố Cẩm Phả” thuộc tỉnh Quảng Ninh
  • Đổi tên “Thị xã Châu Đốc” thành “Thành phố Châu Đốc” thuộc tỉnh An Giang
  • Bổ sung Chi cục thuế Thị xã Duyên Hải - 81716, trực thuộc Cục thuế tỉnh Trà Vinh
1. Trên menu Nghiệp vụ/Thuế/Thiết lập thông tin cơ quan thuế và đại lý thuế/ Tab Cơ quan thuế

2. Trên Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) - Tờ khai lần đầu:
 • Phụ lục bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh (01-5/GTGT)
 • Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (01-6/GTGT)
 • Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh Phụ lục 01-7/GTGT) 
3. Trên các tờ khai bổ sung của Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT); Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02/GTGT); Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT); Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN); Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB); Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN); Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)
 • Bản giải trình khai bổ sung và điều chỉnh (01/KHBS)


Xem thêm