[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R5 > 5. Cho phép cập nhật được thông tin loại hợp đồng từ ứng dụng AMIS.VN-BÁN HÀNG và hiển thị lên danh sách hợp đồng để kiểm tra và xuất ra Excel làm báo cáo cơ chế khoán

5. Cho phép cập nhật được thông tin loại hợp đồng từ ứng dụng AMIS.VN-BÁN HÀNG và hiển thị lên danh sách hợp đồng để kiểm tra và xuất ra Excel làm báo cáo cơ chế khoán


  
1. Mục đích:
Cho phép cập nhật được thông tin loại hợp đồng từ ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng và hiển thị được thông tin này lên danh sách hợp đồng để Kế toán kiểm tra và xuất danh sách ra Excel làm báo cáo cơ chế khoán.
2. Chi tiết thay đổi:
 • Trước phiên bản R5: Trên giao diện hợp đồng không có thông tin Loại hợp đồng. Dẫn đến khó khăn cho Kế toán trong việc xuất khẩu danh sách hợp đồng có thông tin loại hợp đồng để kiểm tra và làm báo cáo cơ chế khoán.
 • Từ phiên bản R5 trở đi:
  • Chương trình bổ sung thêm thông tin Loại hợp đồng/Loại dự án trên giao diện hợp đồng/dự án, khi thực hiện chức năng Lấy hợp đồng từ AMIS.VN/Cập nhật hợp đồng từ AMIS.VN, chương trình sẽ cập nhật được thông tin Loại hợp đồng/Loại dự án về ứng dụng AMIS.VN-Kế toán.
  • Khi xuất khẩu danh sách hợp đồng ra file excel, Kế toán có thể xuất khẩu cả thông tin Loại hợp đồng/Loại dự án.
  • Kế toán có thể xem được thông tin Loại hợp đồng trên danh sách hợp đồng và các báo cáo sau:
 • Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị
 • Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán
 • Tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán
Xem thêm