[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Cập nhật tên chi cục thuế Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng theo công văn 4517/TCT-CNTT

Cập nhật tên chi cục thuế Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng theo công văn 4517/TCT-CNTT


  
1. Mục đích
Cập nhật tên chi cục thuế Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng theo công văn 4517/TCT-CNTT đã được cập nhật trên HTKK 4.0.9
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Từ ngày  30/11/2018 đến ngày 03/12/2018, Tổng cục thuế thực hiện cập nhật danh mục Cơ quan thuế cho các cục thuế tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Cà Mau, Yên Bái, Hải Dương. Do vậy, phần mềm cập nhật thông tin cơ quan thuế trên các giao diện sau:
1. Trên menu Nghiệp vụ/Thuế/ Thiết lập thông cơ quan thuế và đại lý thuế/ Tab Cơ quan thuế.

2. Trên Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) - Tờ khai lần đầu:
  • Phụ lục bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh (01-5/GTGT)
  • Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (01-6/GTGT)
  • Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh Phụ lục 01-7/GTGT)
3. Trên các tờ khai bổ sung của Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT); Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (02/GTGT); Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT); Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN); Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB); Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN); Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT) :
  • Bản giải trình khai bổ sung và điều chỉnh (01/KHBS)


Xem thêm