[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R50 > Chỉ cho phép khởi tạo mẫu hóa đơn trên MEIN và tự động lấy về ACT2

Chỉ cho phép khởi tạo mẫu hóa đơn trên MEIN và tự động lấy về ACT2


  
1. Mục đích
Cho phép khởi tạo mẫu hóa đơn trên MEIN và tự động lấy về AMIS.VN Kế toán để phát hành tránh việc trùng mẫu.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R50:
  • Trước AMIS.VN Kế toán, SME... các ứng dụng có tích hợp phần mềm MEIN và MEIN đều có khởi tạo mẫu hóa đơn, khi kiểm tra trùng mẫu hóa đơn chỉ kiểm tra tách biệt trên từng ứng dụng.
  • Các mẫu hóa đơn sẽ được đẩy lên MEIN để lưu trữ chung, do đó xảy ra việc trùng mẫu và ký hiệu hóa đơn trên MEIN.
 • Từ phiên bản R50 trở đi: Chỉ cho phép khởi tạo mẫu hóa đơn trên MEIN và tự động lấy về AMIS.VN Kế toán để phát hành tránh việc trùng mẫu (Chỉ áp dụng với đơn vị có sử dụng hóa đơn điện tử, đơn vị không sử dụng hóa đơn điện tử thì vẫn thực hiện khởi tạo mẫu hóa đơn trên AMIS.VN Kế toán như hiện nay).
Cách thực hiện trên phần mềm:
Chỉ có thể tạo mẫu hóa đơn điện tử trên MEIN khi đã kết nối với MEIN. 1. Khách hàng mua phần mềm Hóa đơn điện tử nhưng chưa thực hiện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử trên ứng dụng Meinvoice Sau khi đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice, chương trình sẽ gửi email thông báo tài khoản đăng nhập cho khách hàng.
 • Thực hiện kết nối đến Dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn
  Vào Hóa đơn điện tử\Bắt đầu sử dụng, nhấn Kết nối ngay
  Nhập thông tin tài khoản MISA cung cấp qua email
  Nhấn Kết nối
 • Khởi tạo mẫu hóa đơn trên ứng dụng Meinvoice.vn
  Vào
   Quản lý hóa đơn, nhấn Thêm
  Nhấn Tiếp tục để chọn và thiết lập mẫu hóa đơn ngay trên website meInvoice.vn

  Khởi tạo mẫu hóa đơn trên MEIN, nhấn Xuất khẩu để lưu mẫu hóa đơn.
2. Khách hàng mua phần mềm Hóa đơn điện tử và đã thực hiện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử trên ứng dụng Meinvoice Phần mềm tự động lấy về hoặc cập nhật trên ACT2 mà không cần sử dụng tính năng lấy mẫu trên chương trình.
 • Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn để lấy mẫu HĐĐT đã khởi tạo về MISA AMIS ACT
 • Nhấn OK . Lúc này phần mềm tự động lấy mẫu hóa đơn về AMIS.VN Kế toán như sau:

Xem thêm
Bổ sung báo cáo tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ
Bổ sung lựa chọn không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm
Cho phép kế toán xem được báo cáo tồn quỹ đến từng ngày (bao gồm cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)
Bổ sung chức năng Xóa dữ liệu
Ưu tiên xác thực mật khẩu MISA ID bằng email rồi mới xác thực bằng số điện thoại
Tự động cảnh báo cho kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra
Bổ sung thêm Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh và Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ thuộc nhóm báo cáo phân tích
Cho phép Kế toán khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì có thể chọn được đích danh phiếu chi tạm ứng nào và tự động sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu.
Cho phép Kế toán thực hiện thiết lập nội dung Email gửi Khách hàng khi gửi thông tin phát hành Hóa đơn điện tử hoặc xóa hóa đơn điện tử
Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh (Giai đoạn 6)
Tự động cảnh báo cho kế toán kiểm tra các thông tin khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm
Cải tiến Esign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống