[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R44 > Cho phép hiển thị thông tin số hợp đồng trên đơn đặt hàng lấy từ CRM về ACT 2.0 để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Cho phép hiển thị thông tin số hợp đồng trên đơn đặt hàng lấy từ CRM về ACT 2.0 để tiết kiệm thời gian nhập liệu


  
1. Mục đích
Cho phép hiển thị thông tin số hợp đồng khi lấy đơn đặt hàng từ CRM về ACT 2.0, giúp kế toán tiết kiệm thời gian thao tác trên phần mềm, nâng cao hiệu quả công việc.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R44: Khi thực hiện lấy hợp đồng bán từ CRM về ACT 2.0, đơn đặt hàng trên CRM thể hiện mã hợp đồng nhưng chưa thể hiện thông tin này trên ACT 2.0. Do đó, khi kế toán lập chứng từ bán hàng trên ACT thì phải nhập tay tại cột số hợp đồng gây mất thời gian, dễ sai sót.
 • Từ phiên bản R44 trở đi: Đơn đặt hàng lấy từ CRM về ACT 2.0 sẽ thể hiện cả thông tin số hợp đồng để tiết kiệm thời gian nhập liệu trên phần mềm.
Cách thực hiện trên phần mềm:
 • Trên giao diện chi tiết Đơn đặt hàng:
  • Vào Mẫu\Quản lý mẫu.
  • Trên giao diện Quản lý mẫu nhấn Sửa.


  • Trên giao diện Sửa mẫu, tích chọn hiển thị cho cột Hợp đồng bán. Nhấn Cất để lưu lại mẫu vừa sửa.

 • Khi phần mềm AMIS và ACT 2.0 có kết nối liên thông, trên CRM khi thêm mới đơn đặt hàng có chọn hợp đồng bán: Đơn đặt hàng trên CRM sẽ tự động đẩy về ACT, thông tin chi tiết trên đơn đặt hàng tự động hiển thị thông tin hợp đồng bán:

Lưu ý:
 • Khi phần mềm AMIS và ACT không kết nối với nhau: Trên danh sách đơn đặt hàng, vào Tiện ích, chọn Lấy đơn đặt hàng từ AMIS.VN hoặc Cập nhật đơn đặt hàng từ AMIS.VN:
  • Nếu đơn đặt hàng ở CRM có chọn hợp đồng bán thì đơn đặt hàng được lấy về ACT 2.0 sẽ hiển thị thông tin hợp đồng bán ở Tab Hàng tiền.
  • Nếu đơn đặt hàng ở CRM không chọn hợp đồng bán thì đơn đặt hàng được lấy về ACT 2.0 sẽ để trống thông tin hợp đồng bán ở Tab Hàng tiền.
 • Trường hợp đơn đặt hàng trên CRM đã được đẩy về ACT 2.0 nhưng hợp đồng bán chưa về thì trên thông tin đơn đặt hàng, tab Hàng tiền sẽ để trống thông tin Hợp đồng bán. Khi thông tin hợp đồng bán được cập nhật về ACT thì thông tin số hợp đồng sẽ đồng thời được cập nhật.


Xem thêm