[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R42 > 7. Cho phép kế toán kiểm soát được ngày xuất hóa đơn thống nhất giữa các văn phòng

7. Cho phép kế toán kiểm soát được ngày xuất hóa đơn thống nhất giữa các văn phòng


  
1. Mục đích
Cho phép kế toán kiểm soát được ngày xuất hóa đơn thống nhất giữa các văn phòng để đảm bảo các hóa đơn được phát hành đúng ngày mong muốn.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R42:
  • Hiện nay đối với những trường hợp thanh toán tiền vào ngày cuối tháng, kế toán chưa thực hiện xuất kịp hóa đơn trong ngày đó. Những hóa đơn này được đẩy sang ngày hôm sau (ngày đầu tháng) để xuất hóa đơn. Lúc này kế toán mong muốn lấy ngày trên hóa đơn là ngày cuối tháng.
  • Tuy nhiên, kế toán ở các văn phòng, chi nhánh khác lại xuất hóa đơn ngày đầu tháng rồi nên không thể quay lại xuất hóa đơn ngày trước đó được nữa.
  • Điều này gây khó khăn cho kế toán khi không thể kiểm soát được ngày xuất hóa đơn.
 • Từ phiên bản R42 trở đi: Chương trình bổ sung tùy chọn Cho phép phát hành hóa đơn điện tử đến ngày để giới hạn ngày phát hành hóa đơn điện tử và người dùng nào được phân quyền mới được phép sử dụng chức năng này.
Cách thực hiện trên phần mềm:
 • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tích chọn Cho phép phát hành hóa đơn điện tử đến ngày và thiết lập ngày khóa sổ.

Lưu ý: Trường hợp người dùng không được phân quyền thiết lập hệ thống tùy chọn thì không được phép sửa thông tin Cho phép phát hành hóa đơn điện tử đến ngày.
 • Khi kế toán xuất hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn điện tử: Nếu ngày hóa đơn vượt quá ngày khóa sổ hóa đơn trên hệ thống tùy chọn thì chương trình sẽ cảnh báo ngày hóa đơn không được vượt quá ngày cho phép phát hành hóa đơn điện tử.

 • Thực hiện tương tự đối với các chứng từ giảm giá hàng bán, trả lại hàng mua, bán hàng kèm hóa đơn, xuất kho cho chi nhánh khác,...


Xem thêm