[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R42 > 2. Cho phép kế toán nâng cấp toàn bộ máy trạm, máy chủ và cloud lên phiên bản mới nhất trong một lần duy nhất

2. Cho phép kế toán nâng cấp toàn bộ máy trạm, máy chủ và cloud lên phiên bản mới nhất trong một lần duy nhất


  
1. Mục đích
Cho phép kế toán nâng cấp đồng thời máy trạm và máy chủ lên phiên bản mới. Việc nâng cấp chỉ cần thực hiện một lần, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả thực hiện công việc.
2. Chi tiết thay đổi
  • Thực trạng: Đơn vị muốn nâng cấp lên phiên bản mới phát hành thì máy chủ và máy trạm đều phải thực hiện nâng cấp để sử dụng. Điều này dẫn đến:
    • Mất nhiều thời gian và thao tác
    • Nếu đơn vị có một máy riêng làm máy chủ thì khi thực hiện nâng cấp máy trạm xong, kế toán phải mất công đến nơi đặt máy chủ để thực hiện nâng cấp.
    • Nếu một máy trạm cập nhật lên phiên bản mới mà máy chủ chưa nâng cấp thì không làm việc được. Để tiếp tục làm việc, kế toán phải thực hiện hạ phiên bản xuống cùng phiên bản làm việc với máy chủ hoặc máy chủ và các máy trạm khác phải nâng lên phiên bản mới.
    • Tốc độ nâng cấp lên phiên bản mới chậm.
  • Cách khắc phục: Khi phần mềm thông báo có phiên bản mới:
- Đối với người dùng có quyền nâng cấp: Khi thực hiện nâng cấp máy trạm thì máy chủ cũng tự động được nâng cấp lên phiên bản mới để sử dụng.
- Nếu phiên bản máy chủ và máy trạm thấp hơn phiên bản dữ liệu thì khi người dùng đăng nhập vào phần mềm, chọn tiếp tục sử dụng sẽ tự động được nâng cấp lên bằng phiên bản dữ liệu.

- Đối với người dùng không có quyền nâng cấp, nếu phiên bản trên máy trạm nhỏ hơn phiên bản trên máy chủ thì được phép nâng cấp lên bằng với phiên bản máy chủ đang sử dụng.
Lưu ý: Tính năng tự động nâng cấp máy trạm và máy chủ được áp dụng cho dữ liệu từ phiên bản R44 trở đi.
Ví dụ: Trường hợp phần mềm phát triển phiên bản cao nhất là R44:
- Nếu đơn vị đang sử dụng phiên bản R44: Nếu máy trạm thực hiện nâng cấp lên R45 thì máy chủ và các máy trạm khác được tự động nâng cấp lên R45.
- Nếu đơn vị đang dử dụng phiên bản R43 hoặc các phiên bản thấp hơn: Để nâng cấp lên R45 thì máy chủ và các máy trạm đều phải thực hiện nâng cấp (như cách làm trước đây).


Xem thêm