[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Cho phép nộp Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Theo mẫu của Nghị định 119/2018/NĐ-CP) cho Tổng cục thuế

Cho phép nộp Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Theo mẫu của Nghị định 119/2018/NĐ-CP) cho Tổng cục thuế


  
1. Mục đích
Cho phép nộp Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Theo mẫu của Nghị định 119/2018/NĐ-CP) cho Tổng cục thuế ngay trên phần mềm để tiết kiệm thời gian thao tác
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R29 trở về trước: Phần mềm chưa hỗ trợ mẫu Tờ khai đăng ký/thay đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 và nộp Tờ khai cho Tổng cục thuế.
  • Từ phiên bản R29 trở đi: Kế toán có thể nộp Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Theo mẫu của Nghị định 119/2018/NĐ-CP) cho Tổng cục thuế ngay trên phần mềm để tiết kiệm thời gian thao tác
1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Đăng ký sử dụng hóa đơn, nhấn Thêm.
2. Trường hợp đơn vị có tích chọn Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử trên menu Tùy chọn\Tùy chọn chung, chương trình hiển thị giao diện Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán thực hiện:
    • Khai báo thông tin của đơn vị và thông tin sử dụng hóa đơn
    • Chọn chứng thư số đơn vị đang sử dụng

    • Nhấn Cất để lưu thông tin hoặc nhấn Cất & In để tờ khai


Xem thêm