[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 > 11. Cho phép thiết lập không cho sửa tên hàng hóa trên chứng từ bán hàng giúp kiểm soát hiệu quả bán hàng

11. Cho phép thiết lập không cho sửa tên hàng hóa trên chứng từ bán hàng giúp kiểm soát hiệu quả bán hàng


  
1. Mục đích
Từ phiên bản R26 trở đi, phần mềm AMIS.VN - Kế toán cho phép thiết lập không cho sửa tên hàng hóa trên chứng từ bán hàng giúp kiểm soát hiệu quả bán hàng.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R26 trở về trước: Khi không cho phép sửa tên hàng kế toán vẫn có thể sửa lại tên hàng trên chứng từ bán hàng dẫn đến sai phạm trong quá trình bán hàng.
  • Từ phiên bản R26 trở đi: Khi không cho phép sửa tên hàng thì kế toán không sửa được tên hàng trên chứng từ bán hàng.
Giả sử, trên chứng từ bán hàng kế toán thực hiện sửa mẫu không cho phép sửa tên hàng hóa bằng cách
  • Trên chứng từ bán hàng (hoặc hóa đơn), chọn Mẫu\Quản lý mẫu và nhấn Sửa
  • Tích chọn Không cho phép sửa tại trường Tên hàng.
  • Nhấn Cất để lưu mẫu.
  • Nhấn Áp dụng để sử dụng mẫu vừa sửa.
  • Khi đó, chương trình không cho phép sửa lại tên hàng hóa giúp quản lý bán hàng hiệu quả.Xem thêm
1. Cho phép mua thêm, gia hạn dịch vụ MeInvoice ngay trên AMIS.VN - Kế toán
2. Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice giúp khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử
3. Thực hiện luồng cất, ghi sổ thành bất đồng bộ giúp tối ưu hiệu năng
4. Chương trình hiển thị các hợp đồng bán có tình trạng ghi doanh số là bản nháp thì có màu đặc trưng giúp dễ dàng nhận biết
5. Cho phép khách hàng quản lý đơn đặt hàng phần mềm MeInvoice và các thông tin thanh toán, xuất hóa đơn của đơn hàng ngay trên AMIS.VN - Kế toán
6. Thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng đúng Quyết định số 1686/QĐ-BTC
7. Khi upload ảnh lên VTHH nếu ảnh quá 1MB thì hệ thống tự động giảm dung lượng ảnh về nhỏ hơn hoặc bằng 1MB để đảm bảo hiệu năng của Server
8. Cải tiến các email xác nhận đặt hàng, email cấp tài nguyên Meinvoice giúp khách hàng hiểu ngay được cần đăng nhập vào đâu để sử dụng
9. Kế toán có thể chọn và bỏ chọn linh hoạt các dòng trên các danh sách giúp thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn
10. Cải tiến hiệu năng một số chức năng trên danh sách hợp đồng theo cơ chế mới
12. Khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng, chương trình hiển thị thông tin nhân viên bán hàng để thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng
13. Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, chương trình lấy được thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng phục vụ cho việc giao hàng tại đơn vị
14. Tích hợp các tờ khai thuế với HTKK 4.0.8 để nộp báo cáo thuế nhà nước