[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Chương trình tự động lấy/cập nhật thông tin nhân viên từ hệ thống AMIS.VN khi nhân sự thêm/sửa nhân viên

Chương trình tự động lấy/cập nhật thông tin nhân viên từ hệ thống AMIS.VN khi nhân sự thêm/sửa nhân viên


  
1. Mục đích
Khi nhân sự thêm/sửa nhân viên trên AMIS.VN - Nhân sự thì hệ thống tự động lấy/cập nhật thông tin nhân viên về AMIS.VN - Kế toán giúp kế toán nhanh chóng lập được chứng từ một cách nhanh chóng, chính xác.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R29 trở về trước: Khi nhân sự thêm/sửa hồ sơ nhân viên trên hệ thống AMIS.VN, chương trình không tự động cập nhật thông tin về AMIS.VN - Kế toán dẫn đến việc lập chứng từ, hóa đơn không chính xác. Kế toán cần phải nhờ kế toán trưởng thực hiện Lấy nhân viên từ AMIS.VN để lấy/cập nhật nhân viên về chương trình rất bất tiện.
  • Từ phiên bản R29 trở đi: Chương trình tự động lấy/ cập nhật thông tin nhân viên về AMIS.VN - Kế toán khi nhân sự thêm/sửa hồ sơ nhân viên trên AMIS.VN - Nhân sự
1. Khi Thêm nhân viên trên hệ thống AMIS.VN, chương trình tự động thêm mới nhân viên trên AMIS.VN - Kế toán.
2. Khi Sửa thông tin nhân viên trên hệ thống AMIS.VN, chương trình tự động cập nhật thông tin thay đổi sang AMIS.VN - Kế toán.
3. Khi Xóa nhân viên trên hệ thông AMIS.VN, chương trình không thực hiện xóa nhân viên trên AMIS.VN - Kế toán
Xem thêm liên thông dữ liệu giữa AMIS.VN - Kế toán và AMIS.VN - Nhân sự tại đây


Xem thêm