[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
1. Trường hợp chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi, khuôn viên công ty:
Nợ TK 152, 153, 155, 156 Chi tiết theo kho
     Có TK 152, 153, 155, 156 Chi tiết theo kho
2. Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị và cùng địa phương:
Nợ TK 152, 153, 155, 156 Chi tiết theo kho
     Có TK 152, 153, 155, 156 Chi tiết theo kho
3. Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị nhưng khác địa phương:
  • Tại đơn vị chuyển hàng đi:
Nợ TK 136 Phải thu nội bộ
     Có TK 152, 153, 155, 156
  • Tại chi nhánh nhận:
Nợ TK 152, 153, 155, 156
     Có TK 336 Phải trả nội bộ
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Căn cứ vào tình hình tồn kho của các mặt hàng trong kho, Giám đốc sẽ có lệnh điều chuyển hàng giữa các kho trong doanh nghiệp
  2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
  4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
  5. Bộ phận chịu trách nhiệm vận chuyển nhận hàng, sau đó chuyển tới kho cần nhập hàng
3. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
4. Hướng dẫn trên phần mềm
Trường hợp chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi, khuôn viên đơn vị

Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị và cùng địa phương

Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị nhưng khác địa phương
5. Lưu ý


Xem thêm