[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Đính kèm tệp tài liệu vào chứng từ, phục vụ cho việc tra cứu số liệu sau này.
  2. Các bước thực hiện
  1. Vào Tiện ích\Đính kèm trên giao diện chi tiết của các chứng từ.

  2. Nhấn Thêm.

  3. Nhấn vào biểu tượng để chọn tệp đính kèm.
  4. Đặt lại tên cho tài liệu theo nhu cầu quản lý.
  5. Nhấn Cất.


  Xem thêm