[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách các cặp định khoản tự động gắn loại chứng từ: thu tiền mặt, chi tiền mặt, thu tiền gửi, chi tiền gửi, giúp giảm thiểu các thao tác khi nhập chứng từ. Khi đó, Kế toán chỉ cần chọn nghiệp vụ phát sinh, hệ thống sẽ tự động ngầm định luôn tài khoản Nợ, Có trên chứng từ.

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Tài khoản\Định khoản tự động.
  2. Nhấn Thêm.


  3. Khai báo thông tin chi tiết về định khoản tự động => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

   4. Nhấn Cất.
   Lưu ý:
   • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin định khoản tự động đã khai báo.
   • Với các định khoản tự động không có nhu cầu sử dụng nữa, nhấn Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
   • Cặp định khoản tự động sau khi được khai báo sẽ được sử dụng trên chứng từ của phân hệ Quỹ, Ngân hàngTổng hợp.   Xem thêm