[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Giúp nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng làm căn cứ cân đối dòng tiền

Giúp nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng làm căn cứ cân đối dòng tiền


  
1. Mục đích
Giúp kế toán nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng để thực hiện lên 1 hợp đồng bán và tổng số tiền phải thu, đã tạm ứng, đã thanh toán, còn phải thu của hợp đồng bán đó làm căn cứ cân đối dòng tiền.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R30: Trường hợp đơn vị bán hàng theo hợp đồng, 1 hợp đồng bán được tiến hành bởi nhiều hợp đồng mua và ngược lại. Kế toán phải theo dõi để thực hiện 1 hợp đồng bán cần tiến hành bao nhiêu hợp đồng mua và tổng số tiền phải thu, phải trả (số tiền đã xuất hóa đơn), đã tạm ứng, đã thu, đã trả, còn phải thu, còn phải trả để có căn cứ cân đối dòng tiền. Tuy nhiên, do phần mềm chưa đáp ứng nên kế toán phải theo dõi trên file excel mất rất nhiều thời gian.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình bổ sung báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu công nợ phải trả theo hợp đồng đáp ứng nghiệp vụ của kế toán.
Giả sử, trong tháng 01/2018 đơn vị phát sinh hợp đồng bán tương ứng với nhiều hợp đồng mua như sau:
  • Ngày 01/01/2019, đơn vị ký hợp đồng bán số 01/HĐB với Công ty cổ phần An Viên có tổng giá trị hợp đồng là 150 triệu, khách hàng đã ứng trước 50 triệu theo Phiếu thu số PT000042

  • Ngày 03/01/2019, để thực hiện hợp đồng bán trên, công ty phải thực hiện mua số hàng trên từ 2 nhà cung cấp:
    • Công ty ký hợp đồng mua số 01/HDM với Công ty cổ phần Bình Minh có giá trị là 60 triệu

      Ký hợp đồng mua số 02/HDM với Công ty TNHH Bảo Ngọc có giá trị 55 triệu
=> Xem Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu - công nợ phải trả theo hợp đồng như sau:
1. Vào menu Báo cáo, tại mục Hợp đồng. Chọn Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu - công nợ phải trả theo hợp đồng
2. Thiết lập tham số báo cáo
3. Chương trình hiển thị báo cáo giúp kế toán nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng để thực hiện lên 1 hợp đồng bán và tổng số tiền phải thu, đã tạm ứng, đã thanh toán, còn phải thu của hợp đồng bán đó làm căn cứ cân đối dòng tiền.


Xem thêm
Nhanh chóng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng thông qua chatbot khi làm việc với phần mềm kế toán hoặc xem hướng dẫn sử dụng phần mềm
Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo để thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính của tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng theo HTKK 4.1.0
Tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo trên AMIS Mobile
Thay đổi cách tìm kiếm trên danh sách nhập số dư vật tư tồn kho hàng hóa
Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ
Hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng
Thay đổi tổng đài tư vấn hỗ trợ mới MISA SUPPORT thay thế cho đầu số 1900 8677
Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành hoặc in ra rồi nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn
Biết được công nợ giảm do khách hàng đã thanh toán và khoản giảm trừ công nợ khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng
Cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được thông tin Tài khoản Nợ/Có, Đơn vị, KMCP giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán