[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép người dùng gửi các phản hồi về lỗi hoặc các yêu cầu để cải tiến phần mềm trong quá trình sử dụng.
  2. Các bước thực hiện
  1. Nhấn Phản hồi trên màn hình các danh sách (hoặc trên giao diện chi tiết của các chứng từ ).

  2. Lựa chọn mục đích phản hồi là muốn cải tiến, thêm tính năng hay thông báo lỗi khi thực hiện thao tác trên phần mềm.
  3. Nhập nội dung phản hồi.
  4. Nhập thông tin liên hệ để MISA có thể liên hệ lại với khách hàng khi nhận được yêu cầu.
  5. Nhấn Gửi đi.


  Lưu ý: Nhấn Xem lịch sử phản hồi nếu muốn xem nội dung trả lời của MISA về những góp ý của đơn vị. 


  Xem thêm