[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Với các hợp đồng phát sinh một khoảng thời gian dài và hiện tại vẫn nợ, sau khi xác định không có khả năng thu hồi được nữa, kế toán sẽ thực hiện hủy công nợ và dự kiến chi của hợp đồng đó.
2. Các bước thực hiện
1. Trên danh sách Hợp đồng bán, chọn hợp đồng muốn hủy công nợ và dự kiến chi
2. Nhấn chuột phải, chọn Hủy công nợ và dự kiến chi
3. Nhập ngày và lý do hủy công nợ và dự kiến chi
4. Trường hợp kế toán một hủy một phần công nợ và dự kiến chi, có thể nhập số tiền tùy ý tại cột Số hủy công nợSố hủy dự kiến chi
5. Nhấn Đồng ý
Xem thêm