[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
Nợ TK 112         Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
     Có TK 131    Phải thu của khách hàng     
2. Mô tả nghiệp vụ
Căn cứ vào hợp đồng bán hàng, đơn đặt hàng hoặc thỏa thuận giữa 2 bên khách hàng chuyển tiền ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng, khi đó quy trình thực hiện như sau:
  1. Khách hàng thực hiện chuyển tiền ứng trước qua ngân hàng.
  2. Ngân hàng phục vụ khách hàng sẽ chuyển tiền tới Ngân hàng đơn vị thụ hưởng, Ngân hàng căn cứ vào số tiền nhận được từ phía khách hàng chuyển khoản, lập giấy báo Có để báo cho đơn vị tiền đã về tài khoản của công ty.
  3. Hàng ngày, Kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có) hoặc xem trực tiếp thông tin trên Internet.
  4. Căn cứ vào giấy báo Có, Kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận công nợ của khách hàng. Đồng thời, ghi sổ tiền gửi ngân hàng.
3. Ví dụ
  • Theo hợp đồng bán hàng ký kết với công ty TNHH Phú Thái ngày 12/01/2017, công ty TNHH Phú Thái sẽ phải trả trước 30% tiền hàng (số tiền là 21.000.000đ), 70% còn lại sẽ được thanh toán sau khi nhận được hàng vào ngày 15/01/2017.
  • Ngày 13/01/2017, công ty TNHH Phú Thái, chuyển khoản trả trước một phần tiền hàng cho doanh nghiệp vào tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Thu tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền).

2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu thu tiền gửi.
  • Tại mục Đối tượng: Chọn khách hàng ứng trước tiền.
  • Tại mục Nộp vào TK: Chọn tài khoản nhận tiền.
  • Tại mục Lý do thu: Chọn Thu khác.
  • Nếu có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo nhân viên kinh doanh phụ trách, tại mục Nhân viên thu chọn nhân viên tương ứng.

3. Nhấn Cất.


Xem thêm