[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Thiết lập thêm mô tả chi tiết về sản phẩm trên báo giá và đơn đặt hàng gửi khách hàng. Ví dụ: Máy tính có bộ vi xử lý thế nào, bộ nhớ trong bao nhiêu, RAM bao nhiêu,...
    2. Các bước thực hiện
    1. Nhấn chuột phải tại phần tiêu đề cột của tab Hàng tiền trên Báo giá (hoặc Đơn đặt hàng), sau đó tich chọn Đặc tính hàng hóa.

    2. Thiết kế lại mẫu báo giá có thêm cột Đặc tính hàng hóa. Xem chi tiết cách thiết kế mẫu chứng từ tại đây.


    Xem thêm