[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Khi làm việc trên nhiều sổ kế toán có thể chuyển làm việc giữa các sổ nhanh chóng

Khi làm việc trên nhiều sổ kế toán có thể chuyển làm việc giữa các sổ nhanh chóng


  
1. Mục đích
Cho phép kế toán khi làm việc với nhiều số kế toán thì có thể chuyển làm việc từ sổ này sang sổ khác một cách nhanh chóng
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R29 trở về trước: Trường hợp đơn vị có 1 máy chủ nhưng có nhiều dữ liệu phát sinh, khi chuyển qua lại giữa các dữ liệu mất nhiều thời gian kết nối và tải lại dữ liệu.
  • Từ phiên bản R29 trở đi: Khi kế toán làm việc với nhiều sổ kế toán thì có thể chuyển làm việc từ sổ này sang sổ khác một cách nhanh chóng
    • Trường hợp kế toán kết nối dữ liệu lần đầu. Xem hướng dẫn tại đây
    • Trường hợp kế toán kết nối lại dữ liệu để chuyển làm việc sang dữ liệu khác thì thực hiện như sau:
1. Tìm kiếm ứng dụng AMIS.VN Conector trên thanh Taskbar

2. Nhấn Kết nối với dữ liệu khác

3. Khai báo thông tin đăng nhập vào AMIS.VN

4. Nhấn Tiếp theo để chọn dữ liệu kế toán trên Cloud cần kết nối.
Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng  để xóa ghi nhớ Thông tin kết nối (chương trình không xóa dữ liệu của Thông tin kết nối).

6. Nhấn Tiếp theo và kiểm tra thông tin dữ liệu được kết nối.
7. Nhấn Thực hiện


Xem thêm