[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 8. Câu hỏi thường gặp > Tài sản cố định > Khi tính khấu hao TSCĐ chương trình cảnh báo bạn không thể thực hiện tính khấu hao TSCĐ cho Tổng công ty hoặc Chi nhánh thì tôi phải làm thế nào?

Khi tính khấu hao TSCĐ chương trình cảnh báo bạn không thể thực hiện tính khấu hao TSCĐ cho Tổng công ty hoặc Chi nhánh thì tôi phải làm thế nào?


  
Vấn đề:
Khi kế toán thực hiện tính khấu hao TSCĐ cho những TSCĐ có thông tin mã đơn vị là Tổng Công ty hoặc Chi nhánh, chương trình sẽ hiện cảnh báo không cho phép thực hiện phân bổ như sau:

Nguyên nhân:
Do có sự khác biệt về cách khai báo TSCĐ trên AMIS.VN 2.0 so với AMIS.VN 1.0 nên khi khách hàng chuyển đổi dữ liệu từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 khiến thông tin sai lệch. Cụ thể: Trên AMIS.VN 1.0, khi ghi tăng TSCĐ cho phép chọn thông tin Mã đơn vị là cấp Chi nhánh/Tổng công ty. Còn AMIS.VN 2.0 thì không cho phép, mà phải chọn Mã đơn vị là cấp chi tiết nhất như Phòng ban/Phân xưởng... Dẫn đến khi chuyển đổi dữ liệu, thông tin Đơn vị trên AMIS.VN 2.0 sẽ bị để trống nên chương trình không cho phép thực hiện tính khấu hao đối với những TSCĐ này.
Hướng dẫn chi tiết:
Để thực hiện tính khấu hao TSCĐ này, kế toán thực hiện như sau:
  • Vào menu Tiện ích/Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu.
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm dữ liệu bị sai lệch.
  • Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ hiển thị các chứng từ bị sai lệch, nguyên nhân và hướng dẫn xử lý tương ứng.
  • Tại cột Chọn đơn vị, kế toán chọn lại đơn vị đang sử dụng TSCĐ có trên danh sách.
  • Nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ thực hiện cập nhật thông tin đã thay đổi vào chứng từ ghi tăng TSCĐ, đồng thời cho phép thực hiện khấu hao cho các TSCĐ này.


Xem thêm