[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Khi lựa chọn kiểm tra Thuế, trên Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ kiểm tra các vấn đề:
  • Nghiệp vụ kê khai trùng hóa đơn đầu vào.
  • Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái.

Việc kiểm tra và cách xử lý khi có chênh lệch được thực hiện xử lý như sau:
1. Nghiệp vụ kê khai trùng hóa đơn đầu vào
  • Trường hợp này, kế toán căn cứ vào các số hóa đơn, kỳ kê khai mà báo cáo liệt kê để điều chỉnh lại tờ khai thuế theo quy định.
2. Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái
  • Trường hợp này, kế toán nhấn vào các số chứng từ, hóa đơn mà báo cáo liệt kê để kiểm tra nguyên nhân, xử lý chênh lệch (hạch toán lại số tiền, kê khai thuế bổ sung,…).


Xem thêm