[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
Khi lựa chọn kiểm tra Tiền mặt, tiền gửi, trên Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ kiểm tra các vấn đề:
  • Số dư tiền mặt, tiền gửi có âm không?
  • Sổ kế toán tiền mặt và sổ quỹ có khớp nhau không (trường hợp thủ quỹ có tham gia hệ thống)

Việc kiểm tra và cách xử lý khi có chênh lệch được thực hiện xử lý theo các trường hợp sau:
Trường hợp Số dư tài khoản tiền âm
Chênh lệch giữa sổ kế toán tiền mặt và sổ quỹ


Xem thêm