[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập từ chứng từ mua hàng có nội dung tương tự

2.2. Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng

2.3. Lập chứng từ mua hàng từ lệnh sản xuất

2.4. Lập chứng từ mua hàng từ chứng từ bán hàng

2.5. Lập đơn mua hàng từ hóa đơn điện tử


Xem thêm