[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các đơn đặt hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập từ đơn đặt hàng có nội dung tương tự

2.2. Lập đơn đặt hàng từ báo giá


Xem thêm