[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh hóa đơn bán hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập từ hóa đơn bán hàng có nội dung tương tự

2.2. Lập hóa đơn bán hàng từ chứng từ bán hàng


Xem thêm