[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các hợp đồng mua hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập từ hợp đồng mua hàng có nội dung tương tự

2.2. Lập hợp đồng mua hàng từ đơn mua hàng


Xem thêm