[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách các loại tiền thường được các doanh nghiệp giao dịch. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các loại tiền đã có sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.   

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Khác\Loại tiền.
  2. Nhấn Thêm.


  3. Tại tab Thông tin chung, khai báo thông tin chi tiết về loại tiền => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).
  • Nhập Tỷ giá quy đổi, chương trình sẽ tự động mặc định trên các chứng từ hạch toán bằng loại tiền đang khai báo, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu.
  • Thiết lập Cách đọc số tiền bằng chữ để hiển thị trên các chứng từ phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn...in ra.

  4. Tại tab Mệnh giá, nhập các mệnh giá của loại tiền đang khai báo để phục vụ công tác kiểm kê.

   5. Nhấn Cất.
   Lưu ý:
   • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin loại tiền đã khai báo.
   • Với các loại tiền không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.
   • Có thể sắp xếp lại thứ tự các loại tiền hiển thị trên danh sách, giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm bằng cách:
    • Tại màn hình danh sách các loại tiền, nhấn biểu tượng .
    • Chọn loại tiền muốn thay đổi vị trí, nhấn biểu tượng để thay đổi trật tự sắp xếp các loại tiền trên danh sách.   Xem thêm