[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 8. Câu hỏi thường gặp > Hóa đơn điện tử > Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi thiết lập ký số trên máy trạm)

Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi thiết lập ký số trên máy trạm)


  
Khi thiết lập ký số trên máy trạm chương trình xuất hiện cảnh báo: Không kết nối được đến máy chủ ký số.
Nguyên nhân:
1. Máy chủ đang bị tắt.
=> Giải pháp: Bật máy chủ lên.
2. Máy chủ đang bị mất kết nối mạng LAN.
=> Giải pháp:
  • Nếu các máy tính kết nối với nhau thông qua mạng internet: Kiểm tra lại kết nối internet để đảm bảo đường truyền internet ổn định, máy chủ và máy trạm vẫn có internet.
  • Nếu các máy tính kết nối với nhau không thông qua mạng internet: Liên hệ với IT (Quản trị mạng) của Doanh nghiệp để được xử lý, đảm bảo kết nối mạng LAN ổn định.
3. Máy chủ thiết lập tường lửa, không kết nối được với công cụ Thiết lập máy chủ ký số.
Xem hướng dẫn xử lý tại đây.


Xem thêm