[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Một số trường hợp không nộp được tờ khai qua MTAX.VN, iHTKK và cách khắc phục.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Xem hướng dẫn khắc phục các sự cố cơ bản tại đây.
Ngoài ra, khi nộp tờ khai kế toán có thể gặp một số trường hợp sau:

Không hiển thị thư mục chọn tờ khai để nộp

Chương trình thông báo: "Bạn chưa đăng ký nộp tờ khai này qua hệ thống kê khai thuế online ... " khi nộp tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Quý.

Thông báo "Tờ khai không đúng định dạng ...." khi nộp tờ khai


Xem thêm