[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
1. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ
Nợ TK 152, 156, 611... Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có))
     Có TK 111, 112, 331
     Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
     Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ
Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ
     Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu)
2. Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
Nợ TK 152, 156, 611... Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có) và thuế GTGT hàng nhập khẩu)
     Có TK 111, 112, 331
     Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
     Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
     Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312)
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Khi hàng về đến cảng, nhân viên mua hàng sẽ lập tờ khai hải quan và xuất trình các giấy tờ liên quan (tờ khai, hợp đồng, vận đơn, hóa đơn vận chuyển...).
 2. Hải quan kiểm hàng hóa và xác định thuế phải nộp.
 3. Nhân viên mua hàng làm thủ tục nộp thuế nhập khẩu bằng tiền mặt hoặc đề nghị kế toán chuyển tiền nộp thuế (trường hợp buộc phải nộp thuế ngay).
 4. Hải quan cho thông quan hàng hóa, nhân viên mua hàng nhận hàng hóa tại cảng và cho vận chuyển hàng về kho của công ty (tự vận chuyển hoặc thuê ngoài).
 5. Khi hàng hóa về đến kho của công ty, nhân viên mua hàng giao toàn bộ hóa đơn, chứng từ cho kế toán mua hàng, đồng thời đề nghị nhập kho hàng hóa.
 6. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho.
 7. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
 8. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 9. Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.
 10. Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.
3. Ví dụ
Ngày 05/01/2017, đơn vị mua hàng nhập khẩu của Công ty TNHH MMA về nhập kho, chưa thanh toán tiền hàng.
 • Mặt hàng: máy tính xách tay Intel: số lượng 20, đơn giá 738$ (tỷ giá: 21.000).
 • Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%.
 • Thuế nhập khẩu 10%. 
Đơn vị thuê Công ty Logistic Hải Vân vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa đường biển. Chi phí vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa về đến cảng là 32.000.000 đồng, chưa thanh toán.
Đơn vị thuê Công ty vận tải Sông Công vận chuyển hàng từ cảng về kho, chi phí vận chuyển là 2.150.000, chưa bao gồm VAT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Hạch toán chi phí trước hải quan

Bước 2: Hạch toán chi phí hàng về kho

Bước 3: Hạch toán hàng nhập khẩu mua về nhập kho


Xem thêm