[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Định khoản
1. Khi nhận tiền ứng trước của doanh nghiệp giao uỷ thác nhập khẩu
Nợ TK 111, 112
     Có TK 3388 Phải trả khác  (chi tiết đơn vị giao ủy thác nhập khẩu)
2. Chuyển tiền ký quỹ tại ngân hàng để mở LC
Nợ TK 244 Cầm cố, ký quỹ, ký cược (TT200)
Nợ TK 1386 Cầm cố, ký quỹ, ký cược (TT133)
     Có TK 111, 112.
3. Khi nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa cho bên giao ủy thác:
Kế toán theo dõi hàng nhận ủy thác nhập khẩu trên hệ thống quản trị của mình và thuyết minh trên Báo cáo tài chính về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhập khẩu ủy thác, thời hạn nhập khẩu, đối tượng thanh toán...
4. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán ủy thác nhập khẩu:
 • Chuyển khoản ký quỹ mở L/C trả cho người bán ở nước ngoài như một phần của khoản thanh toán hàng nhập khẩu ủy thác:
Nợ 3388 Phải trả khác  (chi tiết đơn vị giao ủy thác nhập khẩu)
     Có TK 244 Cầm cố, ký quỹ, ký cược (TT200)
     Có TK 1386 Cầm cố, ký quỹ, ký cược (TT133)
 • Khi thanh toán cho người bán ở nước ngoài về số tiền phải trả cho hàng nhập khẩu ủy thác và nộp hộ cho doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu các khoản thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế TTĐB:
Nợ TK 1388 Phải thu khác (nếu bên giao ủy thác chưa ứng hết tiền mua hàng nhập khẩu)
Nợ TK 3388 Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận ứng trước của bên giao ủy thác)
     Có TK 111, 112.
5. Ghi nhận phí ủy thác nhập khẩu nhận được:
Nợ các TK 131, 111, 112... Tổng giá thanh toán
     Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113)
     Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp.
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng ủy thác, tại các đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Sau khi hợp đồng giao nhận nhập khẩu ủy thác được ký bên giao ủy thác nhập khẩu sẽ ứng trước tiền cho bên nhận uỷ thác nhập khẩu theo điều khoản của hợp đồng phục vụ cho mục đích mở L/C, chi các khoản chi hộ khác…
 2. Sau khi hàng hoá đã được nhập khẩu về có xác nhận của cơ quan hải quan, bên nhận ủy thác nhập khẩu làm các thủ tục hải quan và chi hộ nộp thuế. Hàng hoá sau đó được chuyển về cho bên giao uỷ thác nhập khẩu.
 3. Sau khi bên giao uỷ thác đối chiếu và xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế nhập khẩu 2 bên tiến hành thanh lý hợp đồng. Bên nhận uỷ thác xuất hoá đơn GTGT trả hàng ủy thác nhập khẩu (trường hợp bên nhận ủy thác đã nộp hộ thuế GTGT) hoặc dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ (trường hợp bên nhận ủy thác chưa nộp hộ thuế GTGT, sau khi nộp sẽ xuất hoá đơn GTGT bù)
  • Hóa đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác ghi:
   • (a) Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hóa thực tế nhập khẩu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phải nộp theo chế độ quy định ở khâu nhập khẩu (nếu có).
   • (b) Thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu.
   • (c) Tổng cộng tiền thanh toán (= a + b)
 4. Bên nhận uỷ thác xuất hoá đơn GTGT phí dịch vụ uỷ thác nhập khẩu và các khoản chi hộ (trừ các khoản chi hộ có ghi tên, địa chỉ, MST của bên uỷ thác) cho bên giao uỷ thác nhập khẩu và tiến hành ghi nhận doanh thu dịch vụ nhận ủy thác nhập khẩu.
 5. Sau khi chuyển đầy đủ chứng từ sang cho bên giao ủy thác nhập khẩu thì hai bên sẽ tiến hành bù trừ các khoản phải thu và phải trả.
3. Ví dụ
 • Ngày 10/02/2017, đơn vị ký hợp đồng nhận nhập khẩu uỷ thác từ Công ty TNHH Tuấn Dũng:
  • Mặt hàng: Laptop Dell XPS 13, số lượng 20, giá CIF: 600$/1 cái, thuế nhập khẩu 10%, VAT 10%.
  • Cùng ngày đơn vị được công ty TNHH Tuấn Dũng ứng trước 12.000$, tỷ giá 21.000đ.
 • Ngày 13/02/2017, đơn vị ký quỹ với ngân hàng MB để mở thủ tục L/C 12.000$, tỷ giá 21.150đ.
 • Ngày 17/02/2017, đơn vị dùng L/C thanh toán cho Nhà cung cấp, tỷ giá 21.220đ
 • Ngày 18/02/2017, hàng về đến cảng Hải Phòng, đơn vị làm thủ tục hải quan, nộp thuế nhập khẩu, tỷ giá hải quan 21.200đ. Sau khi nộp xong thuế, đơn vị chuyển hàng về kho
 • Ngày 20/02/2017, đơn vị xuất hoá đơn GTGT giao hàng cho Công ty TNHH Tuấn Dũng và xuất hoá đơn GTGT về hoa hồng nhận uỷ thác nhập khẩu. Giá dịch vụ chưa bao gồm VAT 10% là: 10.000.000đ. Công ty TNHH Tuấn Dũng chưa thanh toán phí dịch vụ.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Nhận tiền ứng trước của đơn vị giao ủy thác nhập khẩu

Bước 2: Chuyển tiền ký quỹ tại ngân hàng để mở LC

Bước 3: Chuyển khoản ký quỹ mở LC trả cho người bán ở nước ngoài

Bước 4: Chi hộ nộp thuế cho đơn vị giao ủy thác

Bước 5: Nhận hàng và xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác

Bước 6: Ghi nhận doanh thu phí ủy thác nhập khẩu


Xem thêm