[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách các ngân hàng thường được các doanh nghiệp lựa chọnTuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các ngân hàng đã có sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Ngân hàng.
  2. Nhấn Thêm.


  3. Khai báo thông tin chi tiết về ngân hàng => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

  • Nhấn Chọn logo để chèn thêm logo của ngân hàng.
   4. Nhấn Cất.
   Lưu ý:
   • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin ngân hàng đã khai báo.
   • Với các ngân hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.


   Xem thêm