[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Nhập kho > Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết

Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết


1. Định khoản
Nợ TK 152 Nguyên vật liệu 
     Có TK 621, 623, 627 (TT200), 154 (TT133) 

2. Mô tả nghiệp vụ
Đối với những nguyên vật liệu được xuất ra để sản xuất, sau khi sản xuất thành phẩm xong còn thừa sẽ được mang về nhập kho:
  1. Quá trình sản xuất kết thúc, đối với những nguyên vật liệu xuất thừa bộ phận sản xuất sẽ lập đề nghị nhập kho.
  2. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho nguyên vật liệu thừa, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
  3. Căn cứ vào phiếu nhập kho, Thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào Phiếu nhập kho.
  4. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.
3. Ví dụ
  • Ngày 10/01/2017 doanh nghiệp xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất tượng Bác Hồ:
    • Thạch cao số lượng 1.000kg, đơn giá 20.000đ
  • Đến ngày 16/01/2017, sử dụng không hết thạch cao, kế toán làm thủ tục nhập lại kho thạch cao, số lượng 100kg.
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Nhập kho).

2. Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công).
3. Khai báo các thông tin hàng hóa, tài khoản, số lượng,... của chứng từ nhập kho.
4. Nhấn Cất.
Lưu ý:
Sau khi phiếu nhập kho nguyên vật liệu thừa không sử dụng hết được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.


Xem thêm