[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn một số danh mục nhóm vật tư, hàng hoá, phục vụ cho việc quản lý vật tư, hàng hoá của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại nhóm vật tư, hàng hoá sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ.
  2. Nhấn Thêm.


  3. Khai báo thông tin chi tiết về nhóm VTHH => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

   4. Nhấn Cất.
   Lưu ý:
   • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin nhóm nhóm VTHH đã khai báo.
   • Với nhóm VTHH không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.


   Xem thêm