[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mô tả nghiệp vụ
Khi khách hàng có nhu cầu đặt hàng để mua, thì thường qua các bước sau:
 1. Bộ phận kinh doanh gửi báo giá cho khách hàng.
 2. Khách hàng gọi điện cho kinh doanh để thỏa thuận và xác nhận đặt hàng theo báo giá hoặc gửi lại yêu cầu mua hàng.
 3. Bộ phận bán hàng tiếp nhận yêu cầu mua hàng, xác nhận khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng về số lượng, giả cả, về thời hạn giao hàng (trong kho có còn hàng không, cần sản xuất hoặc mua thêm bao nhiêu, liệu có đáp ứng được thời hạn của khách hàng không), xin ý kiến của trưởng bộ phận kinh doanh hoặc giám đốc (nếu cần).
 4. Bộ phận bán hàng trả lời khách hàng về việc nhận đơn đặt hàng của khách hàng.
 5. Khách hàng gửi lại đơn đặt hàng cho đơn vị đã có chữ ký, đóng dấu của giám đốc cho nhân viên kinh doanh.
 6. Nhân viên kinh doanh gửi lại cho trưởng bộ phận và giám đốc ký duyệt.
 7. Nhân viên kinh doanh chuyển lại cho khách hàng 1 bản, kế toán 1 bản để làm căn cứ theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng và thanh toán giữa 2 bên
  • Đối với doanh nghiệp sản xuất: Nếu khối lượng hàng tồn kho không đủ, bộ phận bán hàng chuyển đơn đặt hàng cho bộ phận sản xuất để lên kế hoạch sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu của đơn đặt hàng. Khi có sản phẩm tiến hành nhập kho thành phẩm và giao hàng cho khách hàng
  • Đối với đơn vị kinh doanh: Kiểm tra số lượng tồn kho có đủ cung cấp không, cần đặt mua thêm bao nhiêu để đáp ứng cung cấp
 8. Thực hiện giao hàng cho khách hàng theo hạn giao hàng đã thỏa thuận.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập đơn đặt hàng

2.2. Liên thông đơn đặt hàng giữa AMIS.VN - Bán hàng và AMIS.VN - Kế toán

2.3. Theo dõi dự kiến chi, thực chi; thực thu và số còn phải thu của đơn đặt hàng

2.4. Theo dõi tình trạng Ghi doanh số của đơn đặt hàng

2.5. Tra cứu, tìm kiếm đơn đặt hàng

2.6. Cập nhật trình trạng đơn đặt hàngXem thêm