[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Đáp ứng các nghiệp vụ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/01/2015) và Thông tư 133/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/01/2017):
        - Cập nhật các danh mục theo thay đổi của hệ thống tài khoản kế toán
        - Thay đổi cách quản lý hàng nhận giữ hộ, ký gửi, bán hộ, gia công
        - Thay đổi cách quản lý nghiệp vụ chiết khấu, trả lại, giảm giá trên các chứng từ phiếu chi, phiếu thu, nghiệp vụ khác do bỏ TK giảm trừ doanh thu (TK521) (Áp dụng cho TT133/2016/TT-BTC)
        - Cập nhật các mẫu chứng từ, báo cáo theo các qui định mới nhất của Bộ tài chính
    2. Thiết lập và in các mẫu chứng từ sổ sách, báo cáo trực tiếp trên phần mềm
    3. Tạo dữ liệu kế toán của nhiều năm tài chính độc lập trên cùng một địa chỉ online
    4. Phần mềm online nhưng vẫn chạy tốt trên mạng nội bộ ngay cả khi mất kết nối Internet
    5. Cho phép sử dụng phần mềm mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị
    6. Tăng tốc độ xử lý dữ liệu nhanh hơn gấp 2 lần so với AMIS.VN 1.0.Xem thêm