[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 > 1. Khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, khi chọn hợp đồng có thể thấy luôn được Giá trị hợp đồng và Đơn vị để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn

1. Khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, khi chọn hợp đồng có thể thấy luôn được Giá trị hợp đồng và Đơn vị để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn


  
1. Mục đích:
Kể từ phiên bản R11, khi chọn hợp đồng bán trên các chứng từ phiếu thu, phiếu chi,...kế toán có thể xem được thông tin Giá trị hợp đồng và Đơn vị thực hiện tương ứng với từng hợp đồng bán để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn.
2. Chi tiết thay đổi:
  • Trước phiên bản R11: Trên các chứng từ có thông tin Hợp đồng bán, khi khai báo thông tin Hợp đồng bán, Kế toán không xem được thông tin Giá trị hợp đồngĐơn vị, dẫn đến có thể chọn nhầm hợp đồng.
  • Từ phiên bản R11: Trên các chứng từ có thông tin Hợp đồng bán, khi xổ danh sách Hợp đồng tại cột Hợp đồng bán bổ sung thêm hai thông tin: Giá trị hợp đồngĐơn vị.

Giả sử, khi lập Phiếu thu, kế toán có nhu cầu xem được thông tin Giá trị hợp đồngĐơn vị thực hiện của Hợp đồng bán để tránh chọn nhầm, thực hiện như sau:

  • Vào phân hệ Hợp đồng, khai báo Hợp đồng bán:
       
  • Vào phân hệ Quỹ, lập Phiếu thu, khi xổ danh sách tại cột Hợp đồng bán, trên giao diện bổ sung thêm các cột Giá trị hợp đồngĐơn vị hiển thị thông tin Giá trị hợp đồng và Đơn vị thực hiện khai báo trên từng Hợp đồng bán.

Lưu ý: Để tối ưu tốc độ tìm kiếm hợp đồng, khi nhập liệu tại cột Hợp đồng bán, phần mềm không hỗ trợ việc tìm kiếm hợp đồng theo Giá trị hợp đồng và Đơn vị. Thay vào đó, kế toán có thể thực hiện lọc tại cột tương ứng trên giao diện Tìm nhanh hợp đồng (tham khảo hướng dẫn tại đây) Xem thêm
2. Khi lập chứng từ thu, chi, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng (F3) cho phép lọc hợp đồng theo mã khách hàng, ngày ghi doanh số, đơn vị để dễ dàng tìm kiếm HĐ cần chọn vào chứng từ
3. Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin người nhận hàng để có đủ thông tin liên hệ giao hàng.
4. Kế toán muốn cập nhật trạng thái đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS - Kế toán lên AMIS - Bán hàng để xử lý trường hợp chương trình không tự động cập nhật được tình trạng của đề nghị lên AMIS - Bán hàng
5. Cải tiến kết nối hợp đồng với AMIS - Bán hàng để thuận tiện hơn
6. Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục Khách hàng để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này
7. Kế toán muốn cập nhật thực thu, thực chi sang AMIS.VN cập nhật được cho tất cả hợp đồng để không mất thời gian phải chọn hợp đồng cần cập nhật
8. Khi trên AMIS - Bán hàng, NVKD thêm mới/sửa đề nghị xuất hóa đơn thì cần tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất
9. Khi nhân viên kinh doanh thêm/sửa chính sách giá trên AMIS - Bán hàng thì phải tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán
10. Cho phép tự động Lấy/Cập nhật báo giá từ AMIS.VN - Bán hàng