[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 > 3. Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin người nhận hàng để có đủ thông tin liên hệ giao hàng.

3. Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin người nhận hàng để có đủ thông tin liên hệ giao hàng.


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R11, khi in Đơn đặt hàng có thể hiển thị được thông tin Người nhận hàng giúp đơn vị có đủ thông tin liên hệ khi giao hàng.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R11: Khi in các mẫu Đơn đặt hàng không hiển thị được thông tin Người nhận hàng dẫn đến Kế toán phải mất thời gian ghi chú thủ công.
 • Từ phiên bản R11: Trên nguồn dữ liệu của các mẫu đơn đặt hàng bổ sung thêm trường thông tin Reveiver - Người nhận hàng, cho phép Kế toán sửa mẫu để hiển thị thông tin theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
Các mẫu được bổ sung bao gồm:
  • Đơn đặt hàng
  • Đơn đặt hàng (nhiều thuế suất)
  • Đơn đặt hàng (nhiều tỷ lệ CK)
  • Đơn đặt hàng (nhiều thuế suất, tỉ lệ CK)
Giả sử, đơn vị có nhu cầu khi in Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK) hiển thị được thông tin Người nhận hàng để có đủ thông tin liên hệ khi giao hàng. Kế toán thực hiện như sau:
 • Vào phân hệ Bán hàng, lập Đơn đặt hàng có khai báo thông tin Người nhận hàng.

 • Sửa mẫu Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK):

      

 • Thêm thông tin Người nhận trên mẫu đơn đặt hàng
 • Vào tab Dictionary\Data Sources\MISADataSource\VOUCHER_DATA: Chọn trường Reveiver, nhấn giữ và kéo vào vị trí muốn hiển thị thông tin này trên Đơn đặt hàng.

       

 • In Đơn đặt hàng (Nhiều tỷ lệ CK) có hiển thị thông tin Người nhận hàng:

                                Xem thêm
  1. Khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, khi chọn hợp đồng có thể thấy luôn được Giá trị hợp đồng và Đơn vị để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn
  2. Khi lập chứng từ thu, chi, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng (F3) cho phép lọc hợp đồng theo mã khách hàng, ngày ghi doanh số, đơn vị để dễ dàng tìm kiếm HĐ cần chọn vào chứng từ
  4. Kế toán muốn cập nhật trạng thái đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS - Kế toán lên AMIS - Bán hàng để xử lý trường hợp chương trình không tự động cập nhật được tình trạng của đề nghị lên AMIS - Bán hàng
  5. Cải tiến kết nối hợp đồng với AMIS - Bán hàng để thuận tiện hơn
  6. Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục Khách hàng để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này
  7. Kế toán muốn cập nhật thực thu, thực chi sang AMIS.VN cập nhật được cho tất cả hợp đồng để không mất thời gian phải chọn hợp đồng cần cập nhật
  8. Khi trên AMIS - Bán hàng, NVKD thêm mới/sửa đề nghị xuất hóa đơn thì cần tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất
  9. Khi nhân viên kinh doanh thêm/sửa chính sách giá trên AMIS - Bán hàng thì phải tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán
  10. Cho phép tự động Lấy/Cập nhật báo giá từ AMIS.VN - Bán hàng