[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R11 > 5. Cải tiến kết nối hợp đồng với AMIS - Bán hàng để thuận tiện hơn

5. Cải tiến kết nối hợp đồng với AMIS - Bán hàng để thuận tiện hơn


  
1. Mục đích:
Khi người dùng thêm hợp đồng trên AMIS - Bán hàng thì chương trình sẽ tự động cập nhật hợp đồng về AMIS.VN - Kế toán để thuận tiện hơn trong việc quản lý hợp đồng bán.
2. Chi tiết thay đổi:
 • Trước phiên bản R11: Khi người dùng thêm Hợp đồng bán trên AMIS - Bán hàng thì sẽ không tự động cập nhật hợp đồng về Kế toán - Desktop, mà người dùng phải thực hiện chức năng Lấy hợp đồng từ AMIS.VN để lấy hợp đồng từ AMIS - Bán hàng về.
 • Từ phiên bản R11 trở đi:
  • Trên phân hệ Hợp đồng, bổ sung thêm tab Đề nghị ghi doanh số để quản lý các hợp đồng được tự động lấy từ AMIS.VN - Bán hàng về.
  • Sau khi Thiết lập dữ liệu kế toán kết nối với AMIS.VN, Kinh doanh thêm hợp đồng trên AMIS - Bán hàng thì chương trình sẽ tự động lấy các hợp đồng có trạng thái là Đề nghị ghi về AMIS - Kế toán mà không phải thực hiện chức năng Lấy hợp đồng từ AMIS.VN. 
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây (Mục 2.3 Tự động lấy danh sách hợp đồng bán từ AMIS.VN - Bán hàng).   


   

      

   


     

               Xem thêm
   1. Khi lập chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, khi chọn hợp đồng có thể thấy luôn được Giá trị hợp đồng và Đơn vị để làm căn cứ chọn hợp đồng chính xác hơn
   2. Khi lập chứng từ thu, chi, trên giao diện tìm nhanh hợp đồng (F3) cho phép lọc hợp đồng theo mã khách hàng, ngày ghi doanh số, đơn vị để dễ dàng tìm kiếm HĐ cần chọn vào chứng từ
   3. Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được thông tin người nhận hàng để có đủ thông tin liên hệ giao hàng.
   4. Kế toán muốn cập nhật trạng thái đề nghị xuất hóa đơn từ AMIS - Kế toán lên AMIS - Bán hàng để xử lý trường hợp chương trình không tự động cập nhật được tình trạng của đề nghị lên AMIS - Bán hàng
   6. Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục Khách hàng để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này
   7. Kế toán muốn cập nhật thực thu, thực chi sang AMIS.VN cập nhật được cho tất cả hợp đồng để không mất thời gian phải chọn hợp đồng cần cập nhật
   8. Khi trên AMIS - Bán hàng, NVKD thêm mới/sửa đề nghị xuất hóa đơn thì cần tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán để đảm bảo quản lý thống nhất
   9. Khi nhân viên kinh doanh thêm/sửa chính sách giá trên AMIS - Bán hàng thì phải tự động cập nhật sang AMIS - Kế toán
   10. Cho phép tự động Lấy/Cập nhật báo giá từ AMIS.VN - Bán hàng