[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Ngày phát hành: 26/03/2018
2. Tính năng mới:

1. Trên danh sách hợp đồng, sau khi thực hiện các chức năng như ghi doanh số, chuyển ngày ghi doanh số, … thì chương trình tự động nạp lại danh sách theo điều kiện lọc
2. Kế toán mong muốn xem được Tổng hợp công nợ phải thu cho KH (chi tiết theo các khoản giảm trừ) nhằm phục vụ Giám đốc xem số liệu tổng quát công nợ các KH và đưa ra các quyết định phù hợp
3. Kế toán muốn trên danh mục KH, NCC và trên chứng từ không kiểm tra quy tắc mã số thuế để nhập được số CMND và mã ngân sách khi xuất hóa đơn cho KH là cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp
4. Khi sửa khách hàng trên AMIS.VN - Bán hàng thì phải tự động cập nhật về AMIS.VN - Kế toán
5. Kế toán muốn khi thay đổi tình trạng đơn hàng trên AMIS Kế toán thì tự động cập nhật tình trạng sang AMIS CRM để thống nhất tình trạng giữa kế toán và kinh doanh
6. Kế toán muốn chương trình tự động cập nhật đơn đặt hàng từ AMIS.VN - Bán hàng về AMIS.VN - Kế toán để không phải mất thời gian phải thực hiện thao tác cập nhật liên tục
7. Trên danh sách chứng từ như danh sách hợp đồng, đề nghị ghi doanh số, kế toán muốn bỏ lọc tất cả các cột cùng 1 lúc để không mất thời gian phải đi tìm bỏ lọc từng cột
8. Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp


Xem thêm