[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R12 > 2. Kế toán mong muốn xem được Tổng hợp công nợ phải thu cho KH (chi tiết theo các khoản giảm trừ) nhằm phục vụ Giám đốc xem số liệu tổng quát công nợ các KH và đưa ra các quyết định phù hợp

2. Kế toán mong muốn xem được Tổng hợp công nợ phải thu cho KH (chi tiết theo các khoản giảm trừ) nhằm phục vụ Giám đốc xem số liệu tổng quát công nợ các KH và đưa ra các quyết định phù hợp


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R12, Kế toán có thể xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu cho khách hàng chi tiết theo các khoản giảm trừ để các nhà quản lý có thể xem xét và đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp với công ty mình.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R12: Với các đơn vị hay phát sinh chiết khấu thương mại, thanh toán, giảm giá..., đang rất mất thời gian để tổng hợp số liệu từ sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng chi tiết theo các khoản giảm trừ để có được báo cáo tổng hợp gửi nhà quản lý.
  • Từ phiên bản R12: Kế toán có thể xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu khách hàng chi tiết theo các khoản giảm trừ mà không phải mất thời gian tổng hợp từ báo cáo chi tiết công nợ phải thu khách hàng chi tiết theo các khoản giảm trừ.
    • Vui lòng xem hướng dẫn xem báo cáo tại đây.
Xem thêm