[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R12 > 4. Khi sửa khách hàng trên AMIS.VN - Bán hàng thì phải tự động cập nhật về AMIS.VN - Kế toán

4. Khi sửa khách hàng trên AMIS.VN - Bán hàng thì phải tự động cập nhật về AMIS.VN - Kế toán


  
1. Mục đích:
Kể từ phiên bản R12, khi người dùng thực hiện sửa thông tin Khách hàng trên AMIS.VN - Bán hàng thì chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin về AMIS.VN - Kế toán để thuận tiện trong việc quản lý thông tin giữa AMIS.VN - Bán hàng và AMIS.VN - Kế toán.
2. Chi tiết thay đổi:
  • Trước phiên bản R12: Khi người dùng thay đổi thông tin danh mục Khách hàng trên AMIS.VN - Bán hàng, để cập nhật những thông tin đó về AMIS.VN - Kế toán, Kế toán phải thực hiện chức năng Cập nhật thông tin khách hàng từ AMIS.VN gây mất thời gian và Kế toán gặp khó khăn vì không nắm được khi nào Kinh doanh sửa đổi thông tin để cập nhật.
  • Từ phiên bản R12: Đối với các Khách hàng đã tồn tại trên dữ liệu kế toán, khi Kinh doanh sửa thông tin khách hàng trên AMIS.VN - Bán hàng thì chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin về dữ liệu kế toán được thiết lập kết nối với AMIS.VN
Xem hướng dẫn chi tiết về việc cập nhật thông tin khách hàng từ hệ thống AMIS.VN tại đây (Mục 2.3. Liên thông danh sách khách hàng giữa AMIS.VN-Kế toán và AMIS.VN-Bán hàng)

Lưu ý:

  • Nếu xóa Khách hàng trên AMIS.VN - Bán hàng thì sẽ không tự động xóa Khách hàng trên AMIS.VN - Kế toán.


Xem thêm
1. Trên danh sách hợp đồng, sau khi thực hiện các chức năng như ghi doanh số, chuyển ngày ghi doanh số, … thì chương trình tự động nạp lại danh sách theo điều kiện lọc
2. Kế toán mong muốn xem được Tổng hợp công nợ phải thu cho KH (chi tiết theo các khoản giảm trừ) nhằm phục vụ Giám đốc xem số liệu tổng quát công nợ các KH và đưa ra các quyết định phù hợp
3. Kế toán muốn trên danh mục KH, NCC và trên chứng từ không kiểm tra quy tắc mã số thuế để nhập được số CMND và mã ngân sách khi xuất hóa đơn cho KH là cá nhân, đơn vị hành chính sự nghiệp
5. Kế toán muốn khi thay đổi tình trạng đơn hàng trên AMIS Kế toán thì tự động cập nhật tình trạng sang AMIS.VN - Bán hàng để thống nhất tình trạng giữa kế toán và kinh doanh
6. Kế toán muốn chương trình tự động cập nhật đơn đặt hàng từ AMIS.VN - Bán hàng về AMIS.VN - Kế toán để không phải mất thời gian thực hiện thao tác cập nhật liên tục.
7. Trên danh sách chứng từ như danh sách hợp đồng, đề nghị ghi doanh số, kế toán muốn bỏ lọc tất cả các cột cùng 1 lúc để không mất thời gian phải đi tìm bỏ lọc từng cột
8. Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp