[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R12 > 5. Kế toán muốn khi thay đổi tình trạng đơn hàng trên AMIS Kế toán thì tự động cập nhật tình trạng sang AMIS.VN - Bán hàng để thống nhất tình trạng giữa kế toán và kinh doanh

5. Kế toán muốn khi thay đổi tình trạng đơn hàng trên AMIS Kế toán thì tự động cập nhật tình trạng sang AMIS.VN - Bán hàng để thống nhất tình trạng giữa kế toán và kinh doanh


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R12, Kế toán có thể chủ động cập nhật tình trạng đơn hàng từ AMIS.VN - Kế toán lên AMIS.VN - Bán hàng để đồng nhất giữa kế toán và kinh doanh.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R12: Khi kế toán thay đổi trạng thái đơn đặt hàng thì trạng thái đơn đặt hàng không cập nhật được lên AMIS.VN - Bán hàng. Dẫn tới tình trạng trạng thái đơn đặt hàng giữa AMIS.VN - Kế toán và AMIS.VN Bán hàng không đồng nhất với nhau.
  • Từ phiên bản R12: Khi trạng thái của đơn đặt hàng trên AMIS.VN - Kế toán thay đổi phần mềm tự động cập nhật trạng thái đơn đặt hàng từ AMIS.VN - Kế toán lên AMIS.VN - Bán hàng.
  • Giả sử thiết lập kết nối tới dữ liệu kế toán đang dùng (Vui lòng xem hướng dẫn thiết lập kết nối dữ liệu tại đây), kế toán chuyển trạng thái đơn đặt hàng lấy từ AMIS.VN - Bán hàng sang chưa thực hiện, đang thực hiện, hoàn thành, đã huỷ bỏ bằng các phương thức sau:
    • Chuột phải chọn cập nhật tình trạng. Xem hướng dẫn tại đây.
    • Sửa đơn đặt hàng chọn lại tình trạng. Xem hướng dẫn tại đây.
    • Lập chứng từ bán hàng\ Phiếu xuất. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Trên AMIS.VN - Bán hàng trạng thái của đơn đặt hàng sẽ tự cập nhật thành chưa thực hiện, đang thực hiện, đã thực hiện, huỷ bỏ.


Xem thêm