[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > 2. Kế toán mong muốn khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý có cả thông tin ghi chú (ở trường mở rộng) để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng

2. Kế toán mong muốn khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý có cả thông tin ghi chú (ở trường mở rộng) để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R13, khi in các mẫu chứng từ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý có thể hiển thị được thông tin các Trường mở rộng chung và Trường mở rộng chi tiết giúp đơn vị dễ dàng quản lý, đối chiếu thông tin với khách hàng khi cần.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R13: Khi in các mẫu chứng từ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý không hiển thị được thông tin các Trường mở rộng dẫn đến Kế toán phải mất thời gian ghi chú thủ công.
 • Từ phiên bản R13: Trên nguồn dữ liệu của các mẫu chứng từ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý bổ sung thêm các trường thông tin CustomFieldMaster 1 -> CustomFieldMaster10 (Trường mở rộng chung 1 -> 10) và CustomField 1 -> CustomField10 (Trường mở rộng chi tiết 1 -> 10), cho phép Kế toán sửa mẫu để hiển thị thông tin theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
Các mẫu được bổ sung bao gồm:
 • Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu tự in)
 • Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu đặt in)
Khi kế toán muốn hiển thị thông tin Trường mở rộng trên mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu tự in) để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị, thực hiện như sau:
 • Vào phân hệ Kho, thêm chứng từ Chuyển kho tích chọn Xuất kho gửi bán đại lý. Thiết lập mẫu để hiển thị các Trường mở rộng chi tiết và Trường mở rộng chung.
 • Nhập thông tin theo nhu cầu quản lý tại các Trường mở rộng chi tiết:

 • Và nhập thông tin tại các Trường mở rộng chung:

 • Nhấn In\Chọn In Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu tự in)\Nhấn Sửa mẫu:

 • Vào tab Dictionary\Data Sources\MISADataSource\VOUCHER_DATA: Chọn trường CustomFieldMaster, CustomField , nhấn giữ và kéo vào vị trí muốn hiển thị thông tin này trên chứng từ Chuyển kho xuất kho gửi bán đại lý
 • Trên Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý sẽ hiển thị thông tin kế toán vừa thực hiện.

Sửa tương tự với mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu đặt in)


  Xem thêm
  1. Khi in đơn đặt hàng, kế toán mong muốn những VTHH thuộc cùng nhóm sẽ được nhóm lại giúp khách hàng phân biệt nhanh những sản phẩm/dịch vụ thực hiện trong lần bảo dưỡng để xác nhận đơn hàng
  3. Kế toán mong muốn giao diện cấp số hóa đơn, khi chọn mẫu số thì cho phép hiển thị được hình thức hóa đơn để dễ phân biệt
  4. Đối với các thuê bao chính thức cần kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết dung lượng và thời hạn sử dụng để khách hàng mua thêm
  5. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ nếu chọn đối tượng là nhân viên thì tự động chọn đơn vị là phòng ban của nhân viên để thao tác nhập liệu nhanh hơn
  6. Danh sách hợp đồng cho phép lọc hợp đồng theo ngày tiền về, ngày hóa đơn trong một khoảng thời gian
  7. Kiểm tra cảnh báo cho khách hàng khi đã hết thời hạn dùng thử và dung lượng dùng thử để khách hàng mua sản phẩm
  8. Bổ sung chức năng nhập khẩu cập nhật từ excel của số dư đầu kỳ cho phép kế toán cập nhật số dư một cách nhanh chóng
  9. Kế toán muốn xem được nhật ký của từng hợp đồng: ngày đề nghị ghi doanh số, người đề nghị, người ghi doanh số, .... để dễ dàng tra cứu
  10. Kế toán muốn sao chép nội dung trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn đi tìm kiếm ở danh sách khác để kiểm tra
  11. Cảnh báo cho khách hàng khi người dùng đăng nhập có múi giờ của client khác với múi giờ trên cloud