[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R14 > 3. Thiết kế lại việc hiển thị thông tin Thay thế cho HĐ số và thông tin Hóa đơn đã bị xóa bỏ nên tự động bắn vào mẫu (hiện nay đang hiển thị trên sửa mẫu, người dùng có thể tự xóa thông tin này đi)

3. Thiết kế lại việc hiển thị thông tin Thay thế cho HĐ số và thông tin Hóa đơn đã bị xóa bỏ nên tự động bắn vào mẫu (hiện nay đang hiển thị trên sửa mẫu, người dùng có thể tự xóa thông tin này đi)


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R14, trên giao diện sửa mẫu khi khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử sẽ không hiển thị thông tin hóa đơn Đã bị xóa bỏ và thông tin hóa đơn thay thế, mà chương trình sẽ tự động hiển thị khi xem hóa đơn bị xóa hoặc hóa đơn thay thế.   
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R14: Trên giao diện sửa mẫu khi khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử có hiển thị thông tin Đã bị xóa bỏ và thông tin hóa đơn thay thế (trường strAdjustment), dẫn đến kế toán có thể xóa nhầm thông tin này đi và khi xem hóa đơn thì không hiển thị được thông tin này.
  • Từ phiên bản R14: Trên giao diện sửa mẫu khi khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử sẽ bỏ đi thông tin Đã bị xóa bỏ và thông tin thay thế (trường strAdjustment). Thông tin Đã bị xóa bỏhóa đơn thay thế sẽ luôn hiển thị trên hóa đơn khi phát sinh nghiệp vụ tương ứng.
    • Khi sửa mẫu hóa đơn sẽ không hiển thị biểu tượng Đã bị xóa bỏ và thông tin Hóa đơn thay thế cho hóa đơn số...
    • Khi xem hóa đơn bị xóa sẽ luôn hiển thị biểu tượng Đã bị xóa bỏ
    • Khi xem hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã bị xóa bỏ sẽ luôn hiển thị thông tin Hóa đơn thay thế cho hóa đơn số...

Lưu ý: Với các mẫu hóa đơn đã khởi tạo và sửa mẫu để xóa biểu tượng ĐÃ BỊ XÓA BỎThay thế hóa đơn số... từ trước phiên bản R14, thì khi xem hóa đơn vẫn không hiển thị các thông tin này. Để hiển thị thì sau khi nâng cấp lên phiên bản R14, cần vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Mẫu hóa đơn, thực hiện SửaCất lại mẫu hóa đơn đã khởi tạo.Xem thêm